Alice - MARTIN CENKL aka masosebranka
51251
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-51251,qode-core-1.0.2,,capri child-child-ver-1.0.0,capri-ver-1.9, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Alice

Alice je kolekcí 4 videoklipů, které vznikly jako vizuální doprovod k hudebnímu albu Petera Chmely (s názvem ALICE – NEVER). Všechny čtyři videoklipy jsou mezi sebou vzájemně propojeny barevností, atmosférou i uměleckými postupy. Děj ustupuje do pozadí před samotným výtvarným provedením a dílo spíše dává prostor pro individuální imaginaci. Videa soustředěně prozkoumávají možnosti a hranice práce s obrazovými chybami, kterých bylo v tomto případě dosaženo pomocí několikanásobné degradace VHS kazet a analogového signálu.

Klipy ilustrují jednotlivé univerzálně palčivé problémy jako je pomíjivost vztahů a citů, zapomínání a vzpomínání, opouštění, vyrovnání se s minulostí. Vizuální kultivovanost do vysoké míry degradovaného obrazu je překvapivá a i v souvislosti s temným obsahem videí vytváří zvláštní fascinující napětí. Nejen špatná „čitelnost“ rozbitého obrazu, ale i estetické zaujetí formou u diváka navozují pocity odstupu a odcizování.

Videa vznikala jako doprovod k hudbě, která se zrodila z negativních emocí po rozchodu. Je v nich však patrný nejen tento zdánlivě banální zážitek, ale jakýsi archetypální pocit osamělosti. Jednou z bolestí dospívání je uvědomění si, že celý život budeme někoho ztrácet a celý život se nám budou v paměti vrstvit čím dál tím mlhavější vzpomínky. Každý mladý člověk si musí prožít své období vykořeněnosti, kdy bojuje se svým osaměním a s nejasnou identitou včleňováním se do skupin a naopak se vzpírá průměrnosti hledáním své vlastní odlišnosti a výjimečnosti. Součástí tohoto procesu je také touha po protějšku, vztah a pravděpodobně první velké zklamání. Možná někdy přichází i pocit, že svět je chybně či špatně nastaven.

 

Alice is a video clip collection (4 videos) created to accompany the music album of Petr Chmela (titled Alice – Never). All four video clips are interconnected through use of coloration, atmosphere and artistic technique. The plot gradually recedes in favor of the artistic execution itself and the piece encourages individual imagination during its reception. The video clips are focused on the exploration of possibilities and borderline XXX of video “errors” caused by the deliberate damaging and degradation of VHS cassettes and analogue signal.

The video clips illustrate a number of burning issues such as the fleeting nature of relationships and emotions, forgetting and recollection, abandonment and reconciliation with the past. The visual cultivation of the highly degraded picture is quite surprising in regards to the dark content of the video clips and together these aspects create a very specific and fascinating tension. Not only the poor “visibility” of the broken image, but also the recipient’s aesthetic bias against the form of the work evokes a feeling of distance and alienation / disaffectedness.

The video clips were created to music produced from negative emotions caused by the end of a romantic relationship. This conceivably banal experience is evident in the piece, as well as an archetypal feeling of isolation. One of the pains of growing up is the realization that life is full of loss and the gradual accumulation of blurry and uncertain memories. Each young individual must experience his or her own phase of feeling ostracised / being an outsider/ uprootedness, when he or she battles with feelings of loneliness and afflicted with an unsure sense of self tries to fit in a clique of peers but at the same time wants to defy mediocrity and the mainstream with his or her own originality. Part of this stage is also longing for a partner, a relationship and the most likely first amorous disappointment. The resulting feeling that something is very wrong with the world is common.

 

music: Peter Chmela, album: Never

band profile: alice-music

graphic design: Alice-music-package

models: Blanka Bartošová, Peter Chmela

video and cut: Martin Cenkl

screenplay: Martin Cenkl, Jiří Renza, Kristina Ketmanová

crew: Martin Cenkl, Kristina Ketmanová, Václav Ketman

supervisor: Martin Cenkl

Category

Video

Date

2011

Date

17.2.2017